Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

  1. Cine suntem

Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” este o organizație non-profit, care continuă misiunea Asociației „Prietenii Muzeelor ​​Minovici”, înființate în 2005. Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” poartă de grijă patrimoniul românesc, susținând activ protejarea acestuia prin educație și creșterea gradului de conștientizare. Asociația este membră Europa Nostra și Climate Heritage Nertwork.

  1. Date personale pe care le prelucrăm

Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” este un operator de date cu caracter personal. La această lansare colegii noștri vor face fotografii ce ar putea să vă surprindă

  1. De ce avem nevoie de ele

În temeiul interesului legitim al Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” de a promova acest eveniment dorim să arătăm fanilor de pe canalele noastre de social media imagini de la acest eveniment.

  1. Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul companiei Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” situată în România. Aceste imagini vor fi puse pe canalele noastre de Facebook și Instagram gestionate de Facebook care acționează în calitate de operator asociat al Asociației Culturale „Patrimoniu pentru Viitor” .

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și de către Blogal Initiative S.R.L. ce acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” gestionând logistica evenimentului.

  1. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom păstra imaginile cu dumneavoastră pe canalele noastre de social media până când veți decide să ne solicitați anonimizarea sau ștergerea imaginilor cu dumneavoastră.

  1. Care sunt drepturile dvs?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la prietenii@patrimoniu-viitor.ro

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail prietenii@patrimoniu-viitor.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.